DOHODA MOŽNÁ

Mgr. Magdaléna Jevčáková

Mediátorka

thin

01. 

Mgr. Magdaléna Jevčáková

mediátorka

„Na mediácii najviac vyzdvihujem možnosť účastníkov mediácie rozhodovať samých o svojich veciach, sebe a svojich deťoch.“


02.

Mediácia


Mimosúdne riešenie sporov. Mediácia je proces, ktorý je zameraný na hľadanie riešenia konfliktu. Účastníci mediácie sami rozhodujú o výsledku mediácie.

Začiatok mediácie & koniec mediácie

Mediácia


Pre pozitívny výsledok mediácie je potrebné dodržať jednotlivé postupy mediácie

****

Cenník


Pri cenovej ponuke starostlivo hľadíme na spokojnosť oboch strán

SLUŽBY


Rodinné spory

Majetkové spory

Pracovné spory

Obchodné spory